Diễn đàn
Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời
Tác giả Nội dung
jandonggao
Gửi: 29/06/05 16:51    HỎI VỀ HTACCESS

Cán bộ cao cấp


Nhóm: Thành viên
Tham gia: 25/05/03
Bài gửi: 212/214
Nơi ở: Việt Nam

Mã lệnh


order allow,deny
allow from all
#order deny,allow
#deny from all
#allow from 127.0.0.1
#allow from 172.16.24.242
#allow from 192.44.76.8
#allow from 192.108.115.2

DirectoryIndex index.php index.html index.htm ny.php /data/error/000.shtml
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
AddDefaultCharset utf-8
#AddDefaultCharset iso-8859-1

ErrorDocument 401 /data/error/401.html
ErrorDocument 403 /data/error/403.html
ErrorDocument 404 /data/error/404.html
ErrorDocument 405 /data/error/405.html
ErrorDocument 500 /data/error/500.html

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^jcisio.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.jcisio.com
RewriteRule (.*) http://4u.jcisio.com/$1 [R=301,L]

RewriteRule ^x/photo([0-9]*).jpg$ /p/a/?a=see&id=$1
RewriteRule ^x/photo([0-9]*).htm$ /p/a/?a=view&id=$1 [R]
RewriteRule ^x/album([0-9]*).htm$ /p/a/?c=$1 [R]
RewriteRule ^x/topic([0-9]*).htm$ /p/k/?t=$1 [R]
RewriteRule ^x/article([0-9]*).htm$ /p/k/?pt=$1 [R]

RewriteRule ^x/topic-([0-9]*).html$ /p/k/?t=$1 [R]
RewriteRule ^x/article-([0-9]*).html$ /p/k/?pt=$1 [R]
RewriteRule ^x/story-([0-9]*).html$ /p/l/?sc=5&pt=$1 [R]
RewriteRule ^x/poem-([0-9]*).html$ /p/l/?sc=4&pt=$1 [R]
RewriteRule ^x/song-([0-9]*).html$ /p/m/?a=lyric&sg=$1 [R]
RewriteRule ^x/thread-([0-9]*).html$ /p/b/?t=$1 [R]

RewriteRule ^forum.htm$ /p/b/ [R]
RewriteRule ^(info|knowledge|relax|service|about).htm$ /?m=show&file=$1
RewriteRule ^page/([a-z0-9]+).htm$ /?m=show&file=$1
RewriteRule ^mod/([a-z0-9]+).htm(/)*([0-9]*)$ /?m=$1&s=$3

RewriteRule ^p/(admin|mod)/(.*)$ /?z=$1&$2 [QSA]
RewriteRule ^p/(.)/(.*)$ /?z=$1&$2 [QSA]
RewriteRule ^s/(.*)$ /service/$1 [QSA]

RewriteRule ^ltv.htm$ /p/b/?f=54 [R]
Trong này có một số phần ko hiểu có bạn bạn giúp giải thích ko

* dấu # có phải để câu lệnh ko có giá trị ?

*Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI <<<????

* [R=301,L] ???????????

*[R] ??????????


Ko thì bạn giải thích hết toàn bộ càng tốt .


Xem lý lịch thành viên Website của thành viên này
Hải Nam
Gửi: 29/06/05 17:57   

Cán bộ cao cấp


Nhóm: Webmaster
Tham gia: 08/05/04
Bài gửi: 833/1485
Nơi ở: Brest, Pháp

dấu # để vô hiệu hoá dòng lệnh đó (hay là tạo ghi chú)

Các cái khác:

http://httpd.apache.org/docs/ (general)

http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_rewrite.html (modrewrite)

http://httpd.apache.org/docs/mod/core.html#options (options)


--
Mà nói vậy: "Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu..."
Xem lý lịch thành viên Website của thành viên này
Xem bài trướcThiết kế webXem bài kế
Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời 

Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết