Diễn đàn
4 Trang << < 3 4
Tác giả Nội dung
peter
Gửi: 12/11/10 11:57   

Thành viên mới


Nhóm: Thành viên má»›i
Tham gia: 12/11/10
Bài gửi: 8/8
Nơi ở: ---

Ngoài ra, chúng ta còn có nhiều bằng chứng nữa tỏ ra Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.


Khi Chúa Giê-xu phán rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, thì Ngài phải biết rằng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, bằng không thì Ngài thật đã cố quyết toan lừa dối người ta. Nếu Ngài đã lừa dối thì Ngài thật gian trá và cuối cùng người ta sẽ nhận biết. Nhưng mọi người nghiên-cứu đời sống và sự dạy dỗ của Ngài đều đồng ý rằng Ngài là một người rất tốt và hoàn toàn thành thật. Những người cùng sống với Ngài nói rằng Ngài đầy dẫy chân lý. Lại nữa kẻ nào toan lừa dối người ta chắc phải có một cớ tích, mà cớ tích ấy thường là tư lợi. Dầu lúc mới bắt đầu hoạt động công khai, Chúa Giêxu rất được công chúng hoan-nghênh, nhưng khoảng một năm sau, Ngài thấy rõ ràng nếu cứ tự nhận là Con của Đức Chúa Trời như vậy thì sẽ bị giết chết. Như vậy không những Ngài không được lợi gì mà còn mất mạng sống nữa. Tuy nhiên dầu bị bắt và đem xét-xử để định đoạt mạng sống, Ngài vẫn cứ quả-quyết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Một kẻ lừa dối chắc không hành động như vậy.


Nhưng chúng ta có thể tự hỏi: “có lẽ Ngài đã lầm khi suy nghĩ rằng mình là Con Đức Chúa Trời.” Cũng có thể như vậy Người ta thường tự dối mình, nhưng khi sự tin-tưởng kỳ-lạ của họ có ảnh hưởng đến mọi hành-động của họ, thì họ thường hành động một cách kỳ-lạ đến nỗi chúng ta cho họ là điên-khùng rồi. Nếu có một người không phải là con Đức chúa Trời, mà cứ tin quyết mình là con Đức Chúa Trời thì thật là điên-khùng. Nhưng mọi người nghe Chúa Giê-xu phán-dạy đều nói rằng Ngài phán-dạy khôn-ngoan hơn bất cứ người nào khác, mà lại có quyền lực, dường như Ngài biết rõ mọi điều mình đang giảng dạy. Trải qua hơn 19 thế-kỷ, các học giả đã nghiên cứu lời dạy dỗ của Ngài, đều đồng ý rằng Ngài rất khôn ngoan. Chúa Giê-xu không phán điều nào tỏ ra Ngài điên khùng. Như vậy, Ngài không phải là kẻ lừa dối và điên khùng thì Ngài phải là Con Đức Chúa Trời, đúng như Ngài đã tự nhận vậy.


Nếu Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta thì bạn há chẳng nghĩ rằng chúng ta đáng phải kêu-cứu sứ điệp nầy và tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Đấng cứu mình khỏi tội lỗi sao? Chính Ngài đã phán rằng Ngài chịu chết trên Thập-tự-giá để cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, Bạn có muốn nhờ phương pháp nầy để được cứu rỗi không? Bạn có thể được cứu rỗi hôm nay, nếu bạn bằng lòng tin Chúa Giê-xu.


Giáo sư PAUL CONTENT

Xem lý lịch thành viên
Xem bài trướcDành cho người má»›i đếnXem bài kế
  4 Trang << < 3 4

Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết