Họp lớp 3/8/2003, by Hải Nam at 14/10/04 00:45, 1569 views
Bình luận về bài viết
thuy_bk viết lúc 29/07/05 15:25

Hoa ra anh cung hoc lop toan ah?

Vay la cung em cung hoc lop toan ne !

Đọc tất cả 1 bình luận | Gửi bình luận của bạn