Đợt trại 20/11 1997, by Hải Nam at 29/06/04 01:03, 1424 views
Không nhớ rõ là năm 97 hay 98 nữa Thế là cu Tuyến cũng có mặt.

Ảnh trướcẢnh kế tiêp

Bình luận về bài viết
Đọc tất cả 0 bình luận | Gửi bình luận của bạn