ThichNuDiuHien

Thành tích viết bài
Khu vườn kiến thức1
Âm nhạcnone
Thơnone
Truyệnnone
Đánh giá ()
  • Tên thật: Giới tính: nam
  • Ngày sinh: 04/03/1974
  • Nghề nghiệp: lang bạt kỳ hồ
  • Quốc tịch: Việt Nam

Tiểu sử: Dịu hiền

Nơi ở:Yên Tử Sơn

Sở thích: Văn học - Sử - game

Liên hệ: thichnudiuhien@yahoo.com


Cập nhật: 17/10/2004